Koppla in och koppla ur lås med tidsomkoppling automatiskt

I idealfallet har skapade du tidsomkopplingarna redan innan du skapade låsen (se Bästa praxis: Bygga upp ett låssystem och Skapa tidsomkoppling). Därigenom kan du ställa in tidsomkopplingarna direkt i låsegenskaperna när du skapar låsen:

Naturligtvis kan du lägga till låsen till tidsomkopplingarna även i efterhand.

 1. AXM Lite öppet.
 2. Lås utrustat med ZK-alternativ.
 3. Tidsomkoppling skapad (se Skapa tidsomkoppling).
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen KONTROLL AV LÅSSYSTEM väljer du posten Kontroll av tidtabellen .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fliken Kontroll av tidtabellen öppnas.
 6. Klicka på knappen Tidsväxlar .
 7. Fliken Tidsväxlar öppnas.
 8. Klicka på den tidsomkoppling dit du vill lägga till låsen.
 9. Tidsomkopplingens fönster öppnas.
 10. Klicka på fliken Tilldelade stängningar.
 11. Fönstret växlar till fliken Tilldelade stängningar.
 12. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 13. Markera alla lås som du vill öppna och stänga med tidsschemat (ctrl+musklick för att markera ett eller skift+musklick för att markera flera).
 14. INFO

  notice

  Dubbelklick som alternativ till pilknappar

  Genom att dubbelklicka på en post i listan flyttar du till den andra kolumnen.

 15. Med flyttar du bara de valda låsen och med alla visade lås.
 16. De markerade låsen i den vänstra kolumnen läggs till i tidsomkopplingen.
 17. Klicka på knappen Komplettera.
 18. Tidsomkopplingens fönster stängs.
 19. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
 20. AXM-fältet öppnas.
 21. I gruppen KONTROLL AV LÅSSYSTEM väljer du posten Dörrar.
 22. AXM-fältet stängs.
 23. Fliken Dörrar öppnas.
 24. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 25. Klicka på den dörr som ska styras med tidsomkopplingen.
 26. Låsets fönster öppnas.
 27. Klicka på fliken Konfiguration.
 28. Fönstret växlar till fliken Konfiguration.
 29. I menyn Konfigurering av tidsväxlaren ställer du in önskade åtgärder (se Tidsomkopplingar).
 30. Klicka på knappen Komplettera.
 31. Låsets fönster stängs.
 1. Tidsomkoppling är inställt.