Begränsa låsbehörigheter till bestämda tider (tidsschema)

Med ett tidsschema för låset begränsar du behörigheterna till bestämda dagar och tider (se Tidhantering).

Det här kapitlet beskriver hur du lägger till enskilda lås till ett tidsschema via låsets fönster. Flera lås kan läggas till snabbare i tidsschemat: Lägga till lås i tidsschemat.

 1. AXM Lite öppet.
 2. Lås skapat (se Skapa lås).
 3. Lås utrustat med ZK-alternativ.
 4. Tidsschema skapat (se Skapa tidsschema).
 1. Klicka på det lås som du vill lägga till.
 2. Låsets fönster öppnas.
 3. Öppna menyn Tidsfunktioner .
 4. Markera kryssrutan Tidsplan.
 5. I listrutan Tidsplan väljer du tidsschema för låset.
 6. Markera kryssrutan Semesterlista.
 7. I listrutan Semesterlista väljer du helgdagslista för låset.
 8. INFO

  notice

  Helgdagslistor för lås och platser

  Du kan allokera helgdagslistor både till ett lås och till låsets plats. I detta fall används helgdagslistan i låset och helgdagslistan som hör till platsen ignoreras.

  Om helgdagslistan allokeras till platsen i stället för låset övertas platsens helgdagslista i låset. Du ser om att så är fallet genom att det står ett tillägg i fönstret till låset om att listan är överförd.

 9. Klicka på knappen Komplettera.
 10. Låsets fönster stängs.
 1. Låset är tillagt i tidsschemat.