Duplicera lås (inkl. behörigheter och inställningar)

I stället för att skapa ett nytt lås kan du även enkelt duplicera ett redan befintligt. AXM Lite övertar då även de egenskaper som kan ändras i AXM Lite.

Följande dupliceras:

Följande dupliceras inte:

  1. AXM Lite öppet.
  2. Lås finns.
  1. Markera låset som ska dupliceras.
  2. Klicka på knappen Dubbla .
  3. Fönstret för att ange antal kopior öppnas.
  4. Klicka på knappen OK.
  1. Låset är duplicerat.