Följa upp aktiviteter i databasen (logg)

I AXM Lite loggas alla ändringar och inställningar i databasen. På så sätt kan du alltid kontrollera i efterhand vad som har ändrats i databasen.

Du kan ställa in hur länge loggen ska arkiveras (se Ställa in arkiveringstid för logg).

  1. AXM Lite öppet.
  1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
  2. AXM-fältet öppnas.
  3. I gruppen ÖVERSIKT väljer du posten Protokoll .
  4. AXM-fältet stängs.
  5. Fliken Protokoll öppnas.
  6. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
  1. Loggen visas.

Med knappen Exportera har du möjlighet att exportera loggen och därmed spara en varaktig kopia av den.