AXM-programmets uppbyggnad

Gränssnittet till AXM Lite består framför allt av fyra stora delar:

AXM-fält och flikar

Med den orangefärgade AXM-knappen Öppnar du AXM-fältet:

Här har du tillgång till alla tillgängliga flikar.

Därunder ser du de öppnade flikarna. En uppgift sker på en flik. Det finns till exempel en flik för Behörighetsgrupper, en flik för Platser och så vidare.

Du använder flikarna i princip på samma sätt som du förmodligen är van vid från din webbläsare (se Användning av flikar).

Bredvid AXM-knappen finns det tre knappar som är direktvägar till synkronisering av lås och identifikationsmedier.

De är ett alternativ för att starta synkronisering utan att först behöva öppna egenskaperna till låset resp. identifikationsmediet.

På höger sida finns en global sökfunktion. Här kan du söka efter alla typer av poster i hela databasen (se Global sökning).

Matrisområde

Matrisområdet är maskinrummet till AXM Lite. Här ser du alla lås och identifikationsmedier. Med filterfunktionen kan du dölja poster för att skapa en översikt (se Sortera och filtrera).

Normalt står varje rad för ett lås och varje kolumn för ett identifikationsmedium. Där rader och kolumner möts anges identifikationsmediets behörighet till låset i fråga (se Behörigheter). Det finns i princip två olika huvudlägen:

Olika typer av information kan visas i matrisen. En av dem är synkroniseringsstatus. Om synkroniseringssymbolen visas här måste du synkronisera (se Synkronisering: Jämförelse mellan låsschema och verklighet). När du klickar på startar du omgående synkroniseringen av respektive post.

Dessutom har du tillgång till ett aktivitetsfält i matrisområdet som du kan använda vid bearbetning av matrisen.

Assistentmeny

På höger sida i AXM Lite finns en assistentmeny. Här hittar du assistenter som är till hjälp i situationer som uppträder ofta (exempelvis borttappade identifikationsmedier.

Om du behöver mer plats kan du dölja assistentmenyn med Assistenten wegklappen: >> [offen] och sedan visa den med Assistenten ausklappen: << [offen].

Användar-/projektfält

Längst ner på skärmen ser du användar- och projektnamnen.

Dashboard

En ny funktion hos AXM Lite är en så kallad dashboard (se Visa statistik och varningar (dashboard)). Den visar statistik om databasen och visar varningar, till exempel om en uppgift inte är avslutad.

Dashboard nås via AXM-fältet.

Logg

Med loggen har du alltid en översikt över vem som har ändrat något i databasen (se Följa upp aktiviteter i databasen (logg)).

Loggen nås också via AXM-fältet.