Identifikationsmedier, lås och låsschema

Om identifikationsmedier

Under samlingsbegreppet identifikationsmedier förstår man alla komponenter som en person kan använda för att identifiera sig vid ett lås. Dit hör framför allt:

Identifikationsmedier kan kommunicera med aktiv teknik (25 kHz) och/eller passiv teknik (RFID, 13,56 MHz).

Beroende på användning erbjuder båda teknikerna fördelar.

Dina identifikationsmedier har två nummer som är viktiga:

Serienumret är ett unikt nummer för varje identifikationsmedium medan TID bara är unikt i ditt låssystem.

Under synkronisering upprättas en koppling mellan det avlästa serienumret och TID (transponder-ID) i databasen. I AXM Lite finns alltså information om vilket serienummer och vilket TID-nummer som hör ihop.

Den här kopplingen finns dock bara i AXM Lite och skrivs inte till identifikationsmedier eller lås. Ett lås använder TID-numret (och inte serienumret) för att kontrollera om ett identifikationsmedium är behörigt eller inte.

Om lås

Under samlingsbegreppet lås förstår man alla komponenter som aktiveras med ett identifikationsmedium. Lås är normalt monterade i dörrar (förutom Smartreläer). Till lås räknas i första hand:

Även lås kan använda olika tekniker för att kommunicera med identifikationsmedier:

Det är viktigt att de tekniker som används passar ihop. Ett passivt lås kan normalt inte öppnas med ett aktivt identifikationsmedium, utan enbart med ett passivt.

Varje lås har liksom ett identifikationsmedium två viktiga nummer.

Under synkronisering upprättas en koppling mellan det avlästa serienumret och SID-numret i databasen. I AXM Lite finns alltså information om vilket serienummer och vilket TID-nummer som hör ihop. Den här kopplingen finns dock bara i AXM Lite och skrivs inte till identifikationsmedier eller lås. Ett lås använder TID-numret (och inte serienumret) för att kontrollera om ett identifikationsmedium är behörigt eller inte.

Normalt behöver du inte bry dig om TID och SID eftersom de hanteras av AXM Lite och sker i bakgrunden. Ett specialfall är om ett identifikationsmedium förkommer (se Varaktigt spärra och byta ut förlorat/stulet identifikationsmedium).

Om låsschemat

I låsschemat avbildas och sparas matrisen kan man säga kraftigt förenklat. Det innehåller bland annat behörigheterna. I låsschemat framgår vilka lås och identifikationsmedier som har ömsesidig behörighet.