Visa utrustningsegenskaper för ett lås

Under synkronisering avläses även utrustningsegenskaperna hos ett lås. På så sätt kan AXM Lite kontrollera om låset är kompatibelt med de önskade inställningarna (t.ex. om en ZK-funktion finns).

Du kan visa de avlästa utrustningsegenskaperna i AXM Lite:

  1. AXM Lite öppet.
  2. Lås finns.
  3. Låslistan eller matrisvyn öppen.
  4. Låset synkroniserat.
  1. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
  2. Klicka på det lås som du vill visa utrustningsegenskaper för.
  3. Låsets fönster öppnas.
  4. Klicka på fliken Utrustning.
  5. Fönstret växlar till fliken Utrustning.
  1. Utrustningsegenskaper visas