Visa dörrar som ett bestämt identifikationsmedium är behörigt till

Alternativt kan du även visa de identifikationsmedier som är behöriga till en dörr: Visa identifikationsmedier som är behöriga till en dörr

  1. AXM Lite öppet.
  2. Identifikationsmedium finns.
  3. Lås finns.
  4. Lista med identifikationsmedier eller matris öppnad.
  1. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
  2. Klicka på ett identifikationsmedium för att visa vilka dörrar det är behörigt till.
  3. Identifikationsmediets fönster öppnas.
  4. Klicka på fliken Godkända dörrar.
  5. Fönstret växlar till fliken Godkända dörrar.
  1. Dörrar som identifikationsmediet är behörigt till visas.