Synkronisering: Jämförelse mellan låsschema och verklighet

Efter införandet av G2-protokollet kan du välja om du vill synkronisera låset eller identifikationsmediet vid exempelvis en ny behörighet.

Synkronisera lås

Synkronisera identifikationsmedium

Synkronisera lås (inkl. läsa av passerlista)

Synkronisera identifikationsmedium (inkl. läsa av beträdelselista)

Praktiskt när många identifikationsmedier har fått behörighet till ett lås. I detta fall behöver bara ett lås synkroniseras i stället för många identifikationsmedier.

Praktiskt när ett identifikationsmedium har fått behörighet till många lås. I detta fall behöver bara ett identifikationsmedium synkroniseras i stället för många lås.

Även andra faktorer påverkar det här beslutet, till exempel:

Synkronisering utifrån matrisen

Du kan visa behovet av synkronisering i matrisen. Om du klickar direkt på symbolen startar du omgående synkroniseringen av respektive post.