Återfinna identifikationsmedium eller lås i matrisen

Du har olika möjligheter att komma till inställningarna för dina identifikationsmedier och lås. Ibland vill du kanske snabbt komma tillbaka till posten i matrisen för att exempelvis snabbt ändra en behörighet.

Du kommer alltid till inställningsfönstret med följande knapp: Visa i matrisen

Denna knapp

  1. öppnar alltid matrisvyn.
  2. väljer posten för identifikationsmediet resp. låset.

På så sätt ser du genast vilket identifikationsmedium resp. lås som avses.