Planera och logga återlämnande

För att behålla överblicken över när olika identifikationsmedier ska återlämnas kan du göra en motsvarande notering om detta i åtgärdslistan.

I åtgärdslistan kan du även ange när ett identifikationsmedium faktiskt återlämnades. Här måste du dock återställa identifikationsmediet manuellt. Du kan även använda assistenten för återlämnade: Notera och återställa återlämnat identifikationsmedium (åter till förteckningen). Posten i åtgärdslistan ger samma resultat oavsett om den läggs till med eller utan assistent.

 1. Klicka på knappen Ny.
 2. Fönstret för en ny åtgärd öppnas.
 3. I listrutan Åtgärd väljer du posten Planerad avkastning resp. Framgångsrik inlösen .
 4. I fältet Datum anger du ett datum eller klicka på symbolen för att öppna en kalendervy.
 5. I fältet Tid anger du en tidpunkt.
 6. I fältet Beskrivning skriver du en beskrivning om du vill.
 7. Om du vill spara ett dokument med åtgärden: Markera kryssrutan Spara dokumentet i åtgärdslistan.
 8. Om du vill spara ett dokument med åtgärden: Klicka på knappen .
 9. Explorer-fönstret öppnas.
 10. Markera dokumentet.
 11. Klicka på knappen Öppna.
 12. Explorer-fönstret stänger.
 13. Klicka på knappen OK.
 14. Fönstret för den nya åtgärden stängs.
 1. Åtgärden är skapad och visas i listan.