Planera och följa upp administrativa uppgifter rörande identifikationsmedier

Startpunkten för administration av ditt identifikationsmedium är fliken Transponder - Åtgärder. Här visas följande poster i en samlad översikt:

  1. AXM Lite öppet.
  2. Lista med identifikationsmedier eller matris öppnad.
  3. Identifikationsmedium finns.
  1. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
  2. Klicka på det identifikationsmedium som ska administreras.
  3. Identifikationsmediets fönster öppnas.
  4. Klicka på fliken Åtgärder.
  5. Fönstret växlar till fliken Åtgärder.
  6. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).