Begränsa behörigheter hos ett identifikationsmedium till bestämda tider (tidsgrupp)

Du styr behörigheterna hos ett identifikationsmedium med en tidsgrupp. Tidsgruppen är en del av tidshanteringen (se Tidhantering). Se Skapa tidsgrupp och Lägga till identifikationsmedium i tidsgruppen för information om inställning av tidshantering för identifikationsmedier.