Låta identifikationsmedier vara öppna dubbelt så länge

Normalt är låsen öppna under den inställda varaktigheten vid impulsdrift.

För vissa personer kan det vara till hjälp om ett lås är inkopplat längre efter aktivering.

Därför kan identifikationsmediet överföra information till låset som öppnas att det ska vara inkopplat dubbelt så länge.

Den maximala inkopplingstiden uppgår till 25 s:

  1. AXM Lite öppet.
  2. Identifikationsmedium finns.
  1. Klicka på det identifikationsmedium som ska aktivera dubbelt så lång öppettid.
  2. Identifikationsmediets fönster öppnas.
  3. Klicka på fliken Konfiguration av transpondern.
  4. Fönstret växlar till fliken Konfiguration av transpondern.
  5. Markera kryssrutan Lång öppning.
  6. Klicka på knappen Komplettera.
  7. Identifikationsmediets fönster stängs.
  1. Alla lås som aktiveras med det här identifikationsmediet är öppna dubbelt så länge.