Stänga av ljudet i alla lås för ett identifikationsmedium

Normal piper låsen när ett identifikationsmedium används för att aktivera låset.

I vissa situationer är den här akustiska öppningssignalen oönskad. Exempel: En sjuksköterska ska kunna gå in i en sal på ett sjukhus nattetid utan att väcka patienten med den akustiska ljudsignalen.

Därför kan den akustiska öppningssignalen kopplas bort för enskilda identifikationsmedier. Den här inställningen gäller enbart identifikationsmediet.

Det innebär:

  1. AXM Lite öppet.
  2. Identifikationsmedium finns.
  1. Klicka på det identifikationsmedium som du vill koppla från ljudet för.
  2. Identifikationsmediets fönster öppnas.
  3. Klicka på fliken Konfiguration av transpondern.
  4. Fönstret växlar till fliken Konfiguration av transpondern.
  5. Avmarkera kryssrutan Ingen akustisk öppningssignal.
  6. Klicka på knappen Komplettera.
  7. Identifikationsmediets fönster stängs.
  1. Öppningssignalen avaktiveras för all lås som aktiveras med det här identifikationsmediet.