Ta bort identifikationsmedium

Det finns två möjligheter att ta bort identifikationsmedier igen.

  1. Borttagning via matrisvyn (Ta bort enskilt identifikationsmedium via matrisen)
  2. Borttagning via fliken för identifikationsmedier (Ta bort flera identifikationsmedier via fliken)

På fliken kan du även ta bort flera identifikationsmedier samtidigt.

INFO

notice

Borttagna identifikationsmedier fortfarande behöriga till låsen

Vid borttagning raderas ett identifikationsmedium bara i databasen, däremot i från låsen. Där finns det kvar (och är behörigt) tills det tas bort även där (till exempel genom synkronisering).

  1. Använd lämpliga åtgärder i ditt system (till exempel synkronisering) för att se till att identifikationsmediet inte längre kan användas med låsen.