Skapa identifikationsmedier

Med identifikationsmedier kan användarna koppla in och ur låsen (se även Identifikationsmedier, lås och låsschema).

INFO

notice

Aktivera pinkodsknappsats

I AXM Lite finns även stöd för pinkodsknappsatser, men de visas inte för låssystemet som standard.

 1. Aktivera vid behov pinkodsknappsatsen manuellt (se Aktivera pinkodsknappsatser).

Inom ramen för bästa praxis (se Bästa praxis: Bygga upp ett låssystem) rekommenderar SimonsVossatt du först skapar behörighetsgrupper och tidsscheman/tidsgrupper:

 1. AXM Lite öppet.
 1. Klicka på knappen Ny transponder .
 2. Fönstret för att skapa ett identifikationsmedium öppnas.
 3. Ange eventuellt en beskrivning.
 4. Om identifikationsmediet ska ha tidsstyrda behörigheter: Markera kryssrutan Tidsgrupp.
 5. I listrutan Tidsgrupp väljer du tidsgrupp (t.ex. Tidsgrupp).
 6. I fälten Efternamn och Förnamn anger du efternamn och förnamn på den person som ska ha identifikationsmediet.
 7. Efternamn och förnamn visas senare i matrisen.
 8. Personalnumret genereras automatiskt.
 9. INFO

  notice

  Personalnummerschema eller manuell inmatning

  I AXM Lite genereras personalnumren enligt följande schema: PN-1, PN-2, PN-X. Förkortningen PN kan vid behov ändras (se Ändra automatisk numrering).

  Alternativt kan du även ange personalnumren manuellt:

  1. Avmarkera kryssrutan Bil.
  2. Fält Personalenummer aktiveras.
  3. I fältet Personalenummer anger du personalnumret.
 10. Med knappen Mer > växlar du till nästa flik eller så avslutar du inmatningarna genom att trycka på Komplettera .
 11. Om låsen för det här identifikationsmediet ska vara öppna dubbelt så längs (fördubbling upp till max. 25 s): Markera kryssrutan Lång öppning.
 12. Om låsen inte ska pipa för det här identifikationsmediet: Avmarkera kryssrutan Ingen akustisk öppningssignal.
 13. Om information om vilka lås som använts ska sparas på identifikationsmediet: Markera kryssrutan Förteckning över personer som kan komma in.
 14. Om transpondern inte ska gå att använda omedelbart: Avmarkera kryssrutan med omedelbar verkan. Ange ett sedan ett aktiveringsdatum.
 15. Om transpondern bara ska gå att använda under en begränsad tid: Avmarkera kryssrutan utan utgångsdatum. Ange ett sedan ett förfallodatum.
 16. Med knappen Mer > växlar du till nästa flik eller så avslutar du inmatningarna genom att trycka på Komplettera .
 17. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 18. Markera de önskade behörighetsgrupperna i höger kolumn (ctrl+musklick för att markera en eller skift+musklick för att markera flera).
 19. Med flyttar du bara de valda behörighetsgrupperna och med flyttar du alla visade behörighetsgrupper.
 20. Identifikationsmediet allokeras till de markerade behörighetsgrupperna.
 21. INFO

  notice

  Dubbelklick som alternativ till pilknappar

  Genom att dubbelklicka på en post i listan flyttar du till den andra kolumnen.

 22. Med knappen Mer > växlar du till nästa flik eller så avslutar du inmatningarna genom att trycka på Komplettera .
 23. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 24. Markera de önskade hashtaggarna i höger kolumn (ctrl+musklick för att markera en eller skift+musklick för att markera flera).
 25. Med flyttar du bara de valda hashtaggarna och med flyttar du alla hashtaggar.
 26. INFO

  notice

  Dubbelklick som alternativ till pilknappar

  Genom att dubbelklicka på en post i listan flyttar du till den andra kolumnen.

 27. De markerade hashtaggarna i vänster kolumn används för det här identifikationsmediet.
 28. Markera kryssrutan Skapa ett annat objektför att låta fönstret vara öppet med samma inställningar för nästa identifikationsmedium som ska skapas.
 29. Klicka på knappen Kompletteraför att skapa identifikationsmediet.
 30. Fönstret för att skapa ett nytt identifikationsmedium stängs.
 1. Det nya identifikationsmediet visas i listan och i matrisen.