Personer och identifikationsmedier

Alla ändringar som du gör i låssystemet får effekt först i och med synkroniseringen (se Synkronisera identifikationsmedium (inkl. läsa av beträdelselista)).