Styra behörigheter tidsmässigt (tidsscheman)

Tidshanteringen i AXM Lite består av:

En detaljerad beskrivning och ett exempel finns här: Tidhantering.

I AXM Lite kan du bara skapa tidsgrupper via ett tidsschema. Det första steget efter att konceptet har skapats är alltså ett tidsschema. Skapa tidsschema.