Behörighetsgrupper

Behörighetsgrupper är en enkel möjlighet att skapa behörigheter för flera dörrar och identifikationsmedier samtidigt (se Behörighetsgrupper).

Matris utan behörigheter

Matris med behörigheter