Tillåta alla eller spärra alla

I stället för enskilda behörigheter kan du även

Funktionerna Matrixansicht: Alle zulassen [offen] och Matrixansicht: Alle sperren [offen] hänför sig till de visade identifikationsmedierna resp. låsen. Du kan även använda filter för att bara tillåta vissa identifikationsmedier resp. lås.

Den här beskrivningen hänför sig till att tillåta alla visade identifikationsmedier i ett lås. Analogt är även följande möjligt:

Utgångsläge:

  1. AXM Lite öppet.
  2. Matrisvy öppen
  3. Identifikationsmedium finns.
  4. Lås finns.
  1. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
  2. Markera det lås som du vill godkänna alla visade identifikationsmedier för.
  3. Klicka på knappen Matrixansicht: Alle zulassen [offen] .
  1. Alla visade identifikationsmedier är godkända i det markerade låset.

Om du sedan tar bort filtret igen med knappen Matrixansciht: Anzeigefilter löschen [offen] då kan du se att de bortfiltrerade identifikationsmedierna inte godkändes: