Ändra många behörigheter (för identifikationsmedier och/eller lås)