Visa versionsnummer och licensnyckel för AXM

  1. AXM Lite öppet.
  1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
  2. AXM-fältet öppnas.
  3. I gruppen INFO & HJÄLP väljer du posten Om AX Manager.
  4. Informationsfönster om AXM Lite öppnas.
  5. Klicka på knappen Information om licensen.
  6. Informationsfönster om AXM Lite stängs.
  7. Informationsfönster om licens öppnas.
  8. Klicka på knappen Stäng.
  9. Informationsfönster om licens stängs.