Ändra lösenord

Ditt lösenord måste uppfylla följande krav:

Lösenordet blir ännu säkrare om du även använder siffror (1234...) och specialtecken (!$%&?...).

  1. AXM Lite öppet.
  1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
  2. AXM-fältet öppnas.
  3. I gruppen INSTÄLLNINGAR väljer du posten Ändra användarens lösenord.
  4. Fönster för att ändra lösenord öppnas.
  5. I fältet Gammalt lösenord anger du ditt nuvarande lösenord.
  6. I fälten Nytt lösenord och Upprepa det nya lösenordet anger du det nya lösenordet.
  7. En färgad stapel visar hur säkert lösenordet är.
  1. Användarlösenordet har ändrats.