Exportera felloggar

Felloggar bidrar till att det går snabbare att åtgärda supportärenden och avgränsa problem som uppstår.

Du kan exportera felloggar antingen i inloggningsvyn (knapp Felfiler ) eller i AXM-fältet (knapp Ladda ner felfiler).

Följande avsnitt beskriver hur du kan exportera felloggar via AXM-fältet:

  1. AXM Lite öppet.
  1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
  2. AXM-fältet öppnas.
  3. I gruppen INFO & HJÄLP väljer du posten Ladda ner felfiler .
  4. Explorer-fönstret öppnas.
  5. Spara felloggen (filnamnstillägg: .zip) i valfri filmapp.
  1. Felloggen har exporterats.