Återställa säkerhetskopia

När du installerar en säkerhetskopia återställer du databasen till en tidigare säkerhetskopierad version.

INFO

notice

Säkerhetskopian påverkar inte låsen

Återställningen berör enbart databasen. Den påverkar inte befintliga identifikationsmedier och lås.

 1. Synkronisera vid behov identifikationsmedier och transpondrar (se Synkronisering: Jämförelse mellan låsschema och verklighet).
 1. Säkerhetskopia finns (se Skapa en säkerhetskopia).
 1. I inloggningsvyn klickar du på knappen Återigen. .
 2. Explorer-fönstret öppnas.
 3. Navigera till säkerhetskopian.
 4. Klicka på knappen Öppna.
 5. Explorer-fönstret stänger.
 6. Fönstret för att ange lösenord öppnas.
 7. I fältet Lösenord skriver du det lösenord som du angav när du skapade säkerhetskopian.
 8. Klicka på knappen OK.
 9. Fönstret för att ange lösenord stängs.
 10. Databasen återställs.