Skapa en säkerhetskopia

Genom att göra regelbundna säkerhetskopior kan du enkelt återställa databasen med ett bara en liten arbetsinsats.

Du kan bekvämt själv skapa säkerhetskopian i AXM Lite:

I det här avsnittet beskrivs hur du skapar en säkerhetskopia av databasen via det expanderbara AXM-fältet.

 1. AXM Lite öppet.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen ÖVERSIKT klickar du på posten Säkring.
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fönstret för att ställa in lösenord öppnas.
 6. I fältet Lösenord anger du ett lösenord för att skydda den här säkerhetskopian.
 7. En färgad stapel visar hur säkert lösenordet är.
 8. I fältet Upprepa lösenordet anger du det angivna lösenordet igen.
 9. Klicka på knappen OK.
 10. Fönstret för att ställa in lösenord stängs.
 11. Säkerhetskopian skapas.
 12. Explorer-fönstret öppnas.
 13. Spara säkerhetskopian (filnamnstillägg: .axmbackup) i valfri filmapp.
 14. Explorer-fönstret stänger.
 1. Säkerhetskopieringen är slutförd.

I inloggningsvyn till AXM Lite ser du när du skapade den senaste säkerhetskopian.