Första steg efter installationen

I AXM Lite öppnas ett inloggningsfönster efter installationen.

Följande inmatningsfält visas:

  1. I fältet Projektets namn anger du ett projektnamn.
  2. I fältet Nytt lösenord anger du ett lösenord med minst 8 tecken för att skydda ditt projekt.
  3. En färgad stapel visar hur säkert lösenordet är.
  4. I fältet Upprepa lösenordet upprepar du det angivna lösenordet.
  5. Klicka på knappen Skapa.
  1. Ett nytt projekt har skapats.

Du kan vid behov ändra det angivna användarlösenordet (se Ändra lösenord).

Det första lösenordet till låssystemet genereras automatiskt och sparas i en textfil (Documents/SimonsVoss).

Det går att ändra lösenordet till låssystemet (se Ändra låssystemets lösenord).

OBS

Spara lösenordet till låssystemet på ett tillgängligt och säkert ställe.

Lösenordet till låssystemet är det absolut viktigaste lösenordet. Av säkerhetsskäl kan SimonsVoss inte återställa några komponenter utan låssystemets lösenord eller en säkerhetskopia. Det finns ingen generalnyckel.

Om lösenordet till låssystemet förkommer och inte heller kan återställas via en säkerhetskopia kan de berörda komponenterna inte längre programmeras. De måste avlägsnas från låsen och kasseras vilket kostar både tid och pengar.

  1. Säkerställ att lösenordet till låssystemet alltid är tillgängligt för behöriga personer.
  2. Ta då även hänsyn till såväl förutsägbara händelser (till exempel att administratören av låssystemet går i pension) och oförutsägbara händelser (till exempel att administratören av låssystemet säger upp sig).

Första start av AXM Lite

I AXM Lite erbjuds nu flera assistenter:

  1. Lägga till lås
  2. Lägga till transponder

Med hjälp av de här assistenterna kan du komma igång direkt med att bygga upp ditt låssystem och bekanta dig med gränssnittet i AXM Lite .

Innan du skapar ett större låssystem är det dock bästa att göra några organisatoriska förberedelser (se Bästa praxis: Bygga upp ett låssystem).

Om det är första gången du arbetar med ett låssystem hittar du förklaringar och bakgrundsinformation här: Bakgrundsinformation och förklaringar.