Installation

  1. Systemvillkor för AXM Lite uppfyllda (se Systemvillkor).
  1. Kör installationsfilen.
  2. InstallShield Wizard öppnas.
  3. Välj vilket språk du vill att AXM Lite ska installeras med.
  4. Vid installationen kontrolleras om ytterligare programvara måste installeras.
  5. Installera i förekommande fall den ytterligare programvara som visas.
  6. Installationsfönstret till AXM Lite öppnas.
  7. Utför installationen av AXM Lite.
  1. AXM Lite har installerats.