Textformateringens innebörd

Den här dokumentationen använder textformatering och illustrationselement för att underlätta förståelsen. I tabellen förklaras innebörden hos möjliga textformateringar:

Exempel

Knapp

Exempel

Exempel

Kryssruta

Exempel

Option

Exempel

Flik

Exempel

Namn på det visade fönstret

Exempel

Övre programrad

Exempel

Post i den utfällda övre programraden

Exempel

Snabbmenypost

Exempel

Namn på en listruta

Exempel

Valmöjligheter i en listruta

Exempel

Område

Exempel

Fält

Exempel

Namn på en (Windows-)tjänst

Exempel

Kommandon (t.ex. CMD-kommandon i Windows)

Exempel

Databaspost

Exempel

MobileKey-typurval