Kan personrelaterade uppgifter tas bort från programmet?

Enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen kan en registrerad person begära att kunden fullständigt raderar personrelaterade uppgifter från programmet (från och med version 3.4 SP1) och från den tillhörande databasen.