Kan man begära en kopia på sparade uppgifter?

En kopia av alla insamlade uppgifter om en berörd person kan (från och med version 3.4) exporteras ut av någon med rätt användarbehörighet och ställas till förfogande (t.ex. i samband med en revision). Detta gör det möjligt för kunden att uppfylla artikel 15, stycke 3 i dataskyddsförordningen om den registrerades rätt till upplysningar.