Är personrelaterade uppgifter i programmet skyddade mot åtkomst från tredje part?

I grunden är det användaren (slutkunden) av låssystemet och programmet som ansvarar för administration och säkerställande av åtkomstbehörigheter.

I själva låssystemet skyddas alla uppgifter av en krypteringsmetod i flera steg. Utan lösenord och rätt behörighet är det inte möjligt att öppna det grafiska användargränssnittet och komma åt uppgifter.

Inga uppgifter överförs automatiskt till tredje part och de används och bearbetas inte av SimonsVoss inom ramen för dess verksamhet.