Hur länge sparas personrelaterade uppgifter i programmet?

Uppgifterna sparas inom ett låssystem (t.ex. ett företag) minst så länge som användaren har tillgång till ett identifikationsmedium. Den tidslängd under vilken uppgifter sparas (t.ex. loggar) kan ändras av låssystemets administratör och anpassas till verksamhetens behov.