I vilket syfte sparas personrelaterade uppgifter i programmet?

För att det ska vara möjligt att använda ett elektroniskt låssystem fullt ut är det nödvändigt att tilldela de identifikationsmedier som används till bestämda användare (t.ex. medarbetare).