Vilka personrelaterade uppgifter sparas i programmet?

Det är möjligt att spara följande uppgifter om en person i programmet:

Av dessa uppgifter är endast efternamn och personnummer så kallade *obligatoriska fält och krävs vid användning av programmet.

Särskilt känsliga kategorier av personrelaterade uppgifter enligt artikel 9 i dataskyddsförordningen sparas inte.