Welke gegevens worden daarbij gecodeerd?

Binnen de eigen communicatie van het systeem worden geen persoonsgegevens verwerkt, maar met behulp van identificatienummers gepseudonimiseerd. Ook zonder codering is toewijzing aan een echte persoon niet mogelijk.