Externe harde schijf met BitLocker to go coderen

Voor de beschrijving wordt het volgende aangenomen:

 1. Rechten als systeembeheerder beschikbaar.
 1. druk op de Windows-toets.
 2. Het startmenu gaat open.
 3. Voer BitLocker beheren in.
 4. De invoer BitLocker beheren wordt weergegeven.
 5. Klik op de invoer BitLocker beheren.
 6. Het venster BitLocker-stationsversleuteling gaat open.
 7. Controleer of uw externe harde schijven al gecodeerd zijn (BitLocker ingeschakeld). In het voorbeeld zijn C: en G: al gecodeerd, E: nog niet.
 8. Klap de invoer uit.
 9. Klik op de knop BitLocker activeren.
 10. Het venster BitLocker-stationsversleuteling gaat open.
 11. Selecteer een methode om de drive vrij te geven (bijv. Een wachtwoord gebruiken om het station te ontgrendelen).
 12. Deze drive wordt vrijgegeven zodra het wachtwoord is ingevoerd.
 13. Klik op de knop Verder.
 14. Het venster springt naar de selectie van een bepaalde weergavemethode.
 15. Selecteer een methode om een back-up van uw weergavecode te maken (bijv. ).Herstelcode afdrukken
 16. Met deze weergavecode hebt u toegang tot uw drive als u uw wachtwoord vergeet of een USB-stick/SmartCard verliest.
 17. Klik op de knop Verder.
 18. Het venster springt naar de selectie van de hoeveelheid geheugenruimte die gecodeerd moet worden.
 19. Selecteer voor meer veiligheid de optie Volledige schijf versleutelen.
 20. Klik op de knop Verder.
 21. Het venster springt naar de selectie van de encryptiemodus.
 22. Selecteer om compatibiliteitsredenen de optie BitLocker Verschlüsselungsmodus - Kompatibler Modus [offen].
 23. Klik op de knop Verder.
 24. BitLocker-encryptie is volledig voorbereid.
 25. Klik op de knop Codering starten.
 26. Drive wordt gecodeerd. Afhankelijk van de grootte van de drive kan dit meerdere uren duren.
 1. De drive is gecodeerd en de database is dus beschermd tegen onbevoegde toegang.