Specifieke veiligheidsinstructies per product

LET OP

Wijzigingen in het sluitsysteem pas na synchronisatie effectief

Wanneer u het sluitsysteem met de AXM Lite bewerkt, dan zijn de wijzigingen in eerste instantie alleen in uw database opgeslagen.

Uw werkelijke componenten worden pas door een synchronisatie aangepast.

  1. Controleer de componenten in de matrix regelmatig op behoefte aan synchronisatie (zie Opbouw van de AXM).
  2. Voer vooral bij kritieke gebeurtenissen (bijv. identificatiemedium verloren) onmiddellijk na de reactie op het incident een synchronisatie uit (zie Synchronisatie: Vergelijking tussen sluitschema en realiteit).

OPMERKING

notice

Geopende vensters niet met Alt+F4 sluiten

Geopende vensters op de voorgrond blokkeren de resterende AXM Lite voor verdere invoer. Als u een dergelijk venster niet goed sluit met de beschikbare knoppen, maar 'hard' met Alt+F4, dan wordt het venster wel gesloten, maar de resterende AXM Lite blijft grijs op de achtergrond. U sluit zich dus af uit de AXM Lite.

  1. Sluit de vensters op de voorgrond niet met Alt+F4.