Defecte sluitelementen behandelen

Defecte sluitelementen zijn lastig. Oorzaken van hun uitval kunnen daarbij zijn:

In principe kunnen alle acties via het gedeelte van de wizard aan de rechterkant worden bereikt:

De AXM Lite ondersteunt u met een wizard bij de reparatie van defecte sluitelementen.

Het volgende overzicht helpt u om de juiste handelwijze te kiezen (informatie over het verband tussen sluitelement en :

Sluitelement is meteen weer nodig:

Geschikt voor:

reparatie

resetten en vervangen

wissen en vervangen

sluitelementen met ongedefinieerde softwaretoestand

 • extreem beschadigde sluitelementen (bijv. bekrast).
 • sluitelementen die voor de zekerheid vervangen moeten worden (bijv. nat geworden).

definitief vernietigde sluitelementen (bijv. knop afgebroken), waarvoor vervanging nodig is.

Situatievoorbeeld:

reparatie

resetten en vervangen

wissen en vervangen

ziekenhuisbed tegen knop gestoten, knop verbogen

ziekenhuisbed tegen knop gestoten, knop afgebroken

Verloop:

reparatie

resetten en vervangen

wissen en vervangen

opnieuw synchroniseren (reparatie)

 1. resetten (= SID in database weer vrij)
 2. opnieuw synchroniseren (= SID wordt meteen weer in hetzelfde sluitelement geschreven)

Het sluitelement functioneert na de reparatie weer als voorheen.

resetten en vervangen

 1. Resetten (= SID in database als defect gemarkeerd en uit originele sluiting verwijderd)
 2. Vervangend sluitelement met nieuwe SID synchroniseren

Door het resetten is de SID niet meer in het sluitelement aanwezig. Het sluitelement is daarom niet meer bruikbaar. Het kan echter opnieuw worden gesynchroniseerd. Daarbij wordt een nieuwe SID in het sluitelement geschreven.

Het bestaande sluitelement blijft met zijn SID in de database en wordt als defect gemarkeerd.

Vervangen en wissen

 1. Vervangend sluitelement met nieuwe SID synchroniseren
 2. Defect sluitelement wissen

Een vernietigd sluitelement kan logischerwijze niet meer gereset worden. Het wordt daarom vervangen door een vervangend sluitelement met een nieuwe SID. De SID van het defecte sluitelement kan in de toekomst weer voor een ander sluitelement worden gebruikt.

Sluitelement is niet meteen weer nodig:

Geschikt voor:

resetten

reinigen (software resetten)

 • extreem beschadigde sluitelementen (bijv. bekrast).
 • sluitelementen die voor de zekerheid vervangen moeten worden (bijv. nat geworden).

sluitelementen met ongedefinieerde softwaretoestand

Situatievoorbeeld:

resetten

reinigen (software resetten)

ziekenhuisbed tegen knop gestoten, knop verbogen. Deur moet gerepareerd worden, daarom is er geen directe behoefte aan een profielcilinder.

Afgebroken programmering

Verloop:

resetten

reinigen (software resetten)

resetten

Met het resetten verwijdert u de SID uit het sluitelement.

Later kunt u een ander sluitelement synchroniseren met deze input die dezelfde SID krijgt.

Opschonen (alleen in database resetten/software resetten)

De software-reset heeft alleen betrekking op de database in uw AXM Lite. Het werkelijke sluitelement blijft hierdoor onaangetast. Eenvoudig gezegd zet u het sluitelement in de database terug zonder het daadwerkelijke sluitelement ook daadwerkelijk te resetten.

De SID wordt bij de software-reset in de database van de SID van het tot nu toe gebruikte sluitelement gescheiden.

Na het opschonen van een invoer kunt u later weer een willekeurig sluitelement met deze invoer synchroniseren, die dezelfde SID krijgt. Uw AXM Lite kan na de software-reset niet meer weten dat de SID al is toegewezen. Let er daarom op, indien nodig het voor deze invoer gebruikte sluitelement te resetten (zie Sluitelement resetten). Daarmee wist u de SID uit het oude sluitelement en voorkomt u dat dezelfde SID tweemaal in omloop is.

OPMERKING

notice

AX-componenten: SmartCD.MP of SmartStick AX voor eerste synchronisatie

Tijdens de eerste synchronisatie van AX-componenten worden heel veel gegevens overgedragen. De frequentie van de drager en daarmee de overdrachtssnelheid is bij de SmartCD.MP of de SmartStick AX duidelijk hoger.

 1. Gebruik in het bijzonder voor de eerste synchronisatie van AX-componenten bij voorkeur een SmartCD.MP of een SmartStick AX.