Gebouwen en locaties

Een locatie bevat gebouwen en optioneel een lijst met vrije dagen.

Een gebouw hoort altijd bij één locatie. Daarom moet in uw database ook altijd minstens één locatie beschikbaar zijn. In een nieuw project maakt de AXM Lite daarom een standaardlocatie aan. Deze kunt u verwijderen zodra u eigen locaties hebt aangemaakt.

Locaties en gebouwen zijn bijzonder nuttig voor de organisatie. Daarom moeten ze in het kader van de Best Practice (zie Best practice: sluitsysteem opbouwen) ook nog vóór de sluitelementen worden aangemaakt (zie Locatie aanmaken en Gebouwen aanmaken en aan locatie toewijzen).

Lijsten met vrije dagen en locaties

In de regel wijst u aan een locatie alleen gebouwen toe die ook daadwerkelijk op dezelfde locatie staan. Het is dus zeer waarschijnlijk dat voor al deze gebouwen dezelfde wettelijke feestdagen gelden (bijv. alle gebouwen op de locatie Groningen: voor alle gebouwen gelden de nationale feestdagen).

De lijsten met vrije dagen zijn vooral interessant voor tijdgestuurde sluitelementen. Praktisch gesproken zijn sluitelementen altijd toegewezen aan een gebouw dat op zijn beurt aan een locatie is toegewezen (verplichte gegevens). Elk sluitelement afzonderlijk een lijst met vrije dagen toewijzen is nogal lastig. In plaats daarvan kunt u aan alle sluitelementen in gebouwen met dezelfde locatie dezelfde lijst met vrije dagen toewijzen door eenvoudigweg aan de hele locatie een lijst met vrije dagen toe te wijzen.

De aldus toegewezen lijst met vrije dagen geldt voor alle sluitelementen van deze locatie. In het voorbeeld is aan locatie A de rode lijst met vrije dagen toegewezen en locatie B de blauwe lijst met vrije dagen.

Indien voor afzonderlijke sluitelementen (om welke reden dan ook) toch andere vrije dagen moeten gelden, kunt u de lijst met vrije dagen uit de locatie overschrijven in de eigenschappen van het sluitelement (zie Rechten bij sluitelementen beperken tot bepaalde tijden (tijdschema)). In het voorbeeld werd een sluitelement in gebouw B3 op locatie B toegewezen aan een groene lijst met vrije dagen. Voor alle andere sluitelementen in gebouw B3 en de andere gebouwen van locatie B geldt nog steeds de blauwe lijst met vrije dagen.