Autorisatiegroepen aanmaken

 1. AXM Lite geopend.
 1. Klik op de oranje AXM-button .
 2. AXM-lijst klapt open.
 3. Selecteer in de groep BEDIENING VERGRENDELINGSSYSTEEM de invoer Autorisatie groepen.
 4. AXM-lijst gaat dicht.
 5. Het tabblad Autorisatie groepen gaat open.
 6. Klik op de button Nieuw .
 7. Het venster van een nieuwe autorisatiegroep gaat open.
 8. Voer in het veld Naam een naam in voor uw autorisatiegroep.
 9. Voer in het veld Beschrijving optioneel een beschrijving in.
 10. Klik op de button Voltooiing van.
 11. Het venster van de nieuwe autorisatiegroep gaat dicht.
 1. Nieuwe autorisatiegroep wordt opgesomd.