Tijdomstellingen

Met tijdomstellingen kunt u uw sluitelementen automatisch laten in- en uitkoppelen.

  1. Leg hiervoor in een tijdomstelling dagen en tijdsintervallen vast (zie Tijdomstelling aanmaken).
  2. Voeg vervolgens uw gewenste sluitelementen toe aan deze tijdomstelling (zie Sluitelementen met tijdomstelling automatisch inkoppelen en uitkoppelen).
  3. Bepaal tot slot voor elk van uw gewenste sluitelementen het gewenste gedrag (zie Sluitelementen met tijdomstelling automatisch inkoppelen en uitkoppelen).

In principe geldt:

Het gedrag kan met deze opties nog preciezer worden geregeld:

Schließungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Manuelles Auskuppeln [offen]

sluitelement koppelt uit wanneer:

Blijft uitgekoppeld. Met een bevoegd identificatiemedium kunt u het sluitelement echter ook buiten de tijdsintervallen voor de ingestelde impulsduur inkoppelen (impulsduur instellen zie Sluitelement langer, korter of permanent laten openen).

Schließungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Automatisches Auskuppeln [offen]

sluitelement koppelt uit wanneer:

Blijft uitgekoppeld. Met een bevoegd identificatiemedium kunt u het sluitelement echter ook buiten de tijdsintervallen voor de ingestelde impulsduur inkoppelen (impulsduur instellen zie Sluitelement langer, korter of permanent laten openen).

Schließungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Manuelles Einkuppeln [offen]

Het sluitelement koppelt in wanneer:

Bijvoorbeeld: winkel in het winkelcentrum waarvan de schuifdeur niet automatisch op de openingstijden van het winkelcentrum mag opengaan. De eigenaar van de winkel kan te laat zijn vanwege een file en de winkel zou ongecontroleerd open gaan.

Sluitelement blijft voor het tijdsinterval ingekoppeld.

Met een bevoegd identificatiemedium kunt u het sluitelement echter ook tijdens het tijdsinterval uitkoppelen (uitzondering: optie Schließungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Transponder aktiv: nur, wenn ausgekuppelt [offen] geactiveerd).

Sluitelement blijft dan uitgekoppeld tot:

Schließungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Automatisches Einkuppeln [offen]

Het sluitelement koppelt in wanneer:

Sluitelement blijft voor het tijdsinterval ingekoppeld.

Met een bevoegd identificatiemedium kunt u het sluitelement echter ook tijdens het tijdsinterval uitkoppelen (uitzondering: optie Schließungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Transponder aktiv: nur, wenn ausgekuppelt [offen] geactiveerd).

Sluitelement blijft dan uitgekoppeld tot: