Teruggegeven identificatiemedium markeren en resetten (weer op voorraad)

Er is een identificatiemedium aan het sluitsysteembeheer overhandigd en deze moet uit omloop worden genomen.

In tegenstelling tot het resetten en wissen wordt het fysieke identificatiemedium weliswaar gereset, maar blijft het in uw sluitsysteem bestaan. In plaats daarvan voert de AXM Lite een vermelding van de teruggave in de historie van het identificatiemedium in.

Natuurlijk kunt u het identificatiemedium na het resetten ook uit het sluitsysteem wissen. Daarmee zou echter de actielijst ('historie') verloren gaan.

Om een identificatiemedium in te trekken zonder de actielijst te verliezen, gaat u als volgt te werk:

 1. AXM Lite geopend.
 2. Geschikt programmeerapparaat aangesloten.
 1. Klik onder het punt Assistenten op de button Transponder teruggestuurd.
 2. De assistent voor de teruggave van identificatiemedia gaat open.
 3. Klik op de button Ga naar.
 4. De vraag over het resetten van het identificatiemedium gaat open.
 5. Klik op de button Ja.
 6. De vraag over het resetten van het identificatiemedium gaat dicht.
 7. Identificatiemedium wordt gereset.
 8. De vraag over het wissen van het identificatiemedium gaat open.
 9. Klik op de button Geen.
 10. De vraag over het wissen van het identificatiemedium gaat dicht.
 1. Identificatiemedium is gereset, maar niet gewist.

De geslaagde teruggave wordt in de actielijst van het identificatiemedium vermeld (zie ook Teruggave plannen en protocolleren).