Kolommen en regels in de matrix markeren (richtkruis activeren/deactiveren)

Het vakje waarboven de muiscursor zich bevindt, hoort bij een sluitelement of bij uw identificatiemedium. In de standaardinstelling wordt de hele regel en de hele kolom met een kleur gemarkeerd. Zo vindt u snel het betreffende sluitelement of het betreffende identificatiemedium. Deze functie heet het richtkruis.

U kunt het richtkruis ook uitschakelen. In dit geval wordt onafhankelijk van de muiscursor de kolom of de regel gemarkeerd waartoe het geselecteerde sluitelement of het geselecteerde identificatiemedium behoort.

  1. Matrixweergave geopend
  1. Klik op de button Configuratie.
  2. Het venster met de matrixinstellingen van de AXM Lite gaat open.
  3. Vink het hokje Toon dradenkruis aan of af.
  4. Klik op de button OK.
  5. Het venster met de matrixinstellingen van de AXM Lite gaat dicht.
  1. Het richtkruis wordt niet meer weergegeven.