'Inkoppelen', 'Openen', 'Vergrendelen' enz.

Verschillende types sluitelementen reageren in principe anders op een bevoegd identificatiemedium:

Sluitelement

Reactie

Handeling van de gebruiker

Cilinder

Inkoppelen:

De elektronische knop verbindt zich mechanisch met de meenemer.

Openen:

  1. Knop draaien.
  2. Deurkruk vastpakken.
  3. Deur met de deurklink opentrekken.

SmartHandles

Inkoppelen:

De deurkruk aan de elektronische zijde verbindt zich mechanisch met de vierkantstift.

Openen:

  1. Deurkruk bedienen.
  2. Deur met deurkruk opentrekken.

SmartRelais

Schakelen:

Het relaiscontact in het SmartRelais schakelt. Naargelang het SmartRelais is dat een sluitcontact of een wisselcontact.

Aangesloten elektrische deuren gaan nu open.

Geen verdere actie nodig. In de regel is de deur nu al geopend.

SmartLocker AX

Schoot inschuiven:

Het motorblok in de SmartLocker trekt de schoot naar binnen en geeft de deur vrij.

Openen:

  1. Deur opentrekken.

In principe geldt: behalve het SmartRelais is geen sluitelement in staat om een deur te openen, te sluiten of te vergrendelen. Hiervoor is altijd een handeling van de gebruiker nodig (bijv. knop draaien en deur opentrekken). Zelfs het SmartRelais heeft een aangesloten deurbesturing, een aangesloten motor e.d. nodig.

Uitdrukking

Betekenis

Activeren

Een identificatiemedium wordt bij een sluitelement geactiveerd.

Inkoppelen

Cilinder en SmartHandle: de elektronische knop of de elektronische deurkruk verbindt zich met de meenemer of de vierkantstift.

Openen

Een deur wordt (nadat bijv. een sluitcilinder is ingekoppeld) door de gebruiker geopend.

Sluiten

Een deur wordt door de gebruiker gesloten en valt in het slot. De schoot van het steekslot is nog niet uitgeschoven.

Uitkoppelen:

Cilinder en SmartHandle: De elektronische knop of de elektronische deurkruk komt los van de meenemer of de vierkantstift.

Schakelen

Alleen voor SmartRelais: het relais schakelt en de relaiscontacten sluiten resp. verwisselen.

Afsluiten

Alleen voor cilinders: de profielcilinder is ingekoppeld, de knop wordt eenmaal gedraaid. De schoot van het steekslot schuift naar buiten.

Veilig afsluiten

Alleen voor cilinders: De cilinder is ingekoppeld, de knop wordt twee keer gedraaid. De schoot van het steekslot schuift volledig naar binnen.