Toegangs- en passagelijsten

Wanneer een identificatiemedium met een sluitelement communiceert, kan dat door beide geprotocolleerd worden (voorwaarde voor het sluitelement is de ZK-functie).

Voor kaarten is een kaartconfiguratie met AV-template een voorwaarde.

Beide lijsten kunnen bijvoorbeeld bij de synchronisatie worden uitgelezen en in de database worden geïmporteerd:

Vervolgens kunt u beide lijsten bekijken: