Deuren weergeven waarbij een bepaald identificatiemedium bevoegd is

U kunt ook de bij een deur bevoegde identificatiemedia weergeven: Identificatiemedia weergeven die bevoegd zijn bij een bepaalde deur

  1. AXM Lite geopend.
  2. identificatiemedium aanwezig.
  3. Sluitelement aanwezig.
  4. lijst met identificatiemedia of matrix geopend.
  1. Sorteer/filter desgewenst de weergegeven gegevens met (zie ). Sorteren en filteren
  2. Klik op het identificatiemedium waarvan u wilt weten bij welke deuren het bevoegd is.
  3. Het venster van het identificatiemedium gaat open.
  4. Klik op het tabblad Bevoegde deuren.
  5. Het venster gaat naar het tabblad Bevoegde deuren.
  1. Deuren waarvoor het identificatiemedium bevoegd is, worden weergegeven.