Deuren en sluitelementen

Alle wijzigingen die u aan het sluitsysteem aanbrengt, worden pas van kracht bij de synchronisatie (zie Sluitelement synchroniseren (incl. passagelijst uitlezen)).