Identificatiemedium eenmalig op bepaalde tijdstippen activeren of deactiveren (activerings- en afloopdatum)

Uw AXM Lite kent twee tijdstippen voor identificatiemedia:

Deze gegevens zijn geschikt wanneer identificatiemedia pas vanaf een bepaald tijdstip en/of tot een bepaald tijdstip bruikbaar moeten zijn. Als alternatief kunt u natuurlijk ook pas op de activeringsdatum de rechten toekennen en op de afloopdatum weer intrekken. Het doorslaggevende verschil is dat u dan op deze tijdstippen echter alle betreffende sluitelementen of het identificatiemedium moet synchroniseren.

Met een activerings- of afloopdatum bespaart u zich deze moeite. Het identificatiemedium wordt automatisch op een bepaald tijdstip bij geautoriseerde sluitelementen geaccepteerd (activeringsdatum) of juist niet meer geaccepteerd (afloopdatum).

Deze functie is bijvoorbeeld geschikt voor tijdelijke dienstverbanden:

 1. synchroniseer het identificatiemedium gemakkelijk van te voren.
 2. Zet de activeringsdatum op het begin van het dienstverband en de afloopdatum op het einde van het dienstverband.

Beide gegevens worden normaal gesproken voor de toekomst ingesteld. Wanneer u voor een reeds bestaand identificatiemedium deze gegevens wijzigt:

In dit geval geeft de AXM een waarschuwing aan, bijv.:

 1. AXM Lite geopend.
 2. identificatiemedium aanwezig.
 1. Klik op het identificatiemedium waarvan u de activeringsdatum of de afloopdatum wilt instellen.
 2. Het venster van het identificatiemedium gaat open.
 3. Klik op het tabblad Transponder configuratie.
 4. Het venster gaat naar het tabblad Transponder configuratie.
 5. Open eventueel de menu's Activering en Vervaldatum .
 6. Wanneer u een activeringsdatum wilt instellen: Vink het hokje met onmiddellijke ingang af.
 7. Stel in het dropdownmenu Activering vanaf (tijd): de activeringsdatum in of klik op het pictogram om een kalendermasker uit te vouwen.
 8. Als u een afloopdatum wilt instellen: Vink het hokje zonder vervaldatum af.
 9. Stel in het dropdownmenu Actief tot (tijd): de afloopdatum in of klik op het pictogram om een kalendermasker uit te vouwen.
 10. Klik op de button Voltooiing van.
 11. Het venster van het identificatiemedium gaat dicht.
 1. Het identificatiemedium wordt op de aangegeven tijden actief of inactief.